Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-06-2010

Zaproszenie na bezpłatne studia podyplomowe: Ekonomia społeczna, dofinansowane z Programu Kapitał Ludzki

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Kapitał Ludzki

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza nabór na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna. Studia realizowane w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych. Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów i właściwej formie zajęć, słuchacze będą kształcić kwalifikacje organizacyjne i menedżerskie, m.in. przez wymianę doświadczeń z pozostałymi słuchaczami.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry.
 
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), zazwyczaj co dwa tygodnie. Planowany termin rozpoczęcie studiów to październik 2010 r.

W ramach najbliższego naboru otwarte zostaną 2 grupy. Łącznie zrekrutowanych zostanie 80 słuchaczy.

Dla osób nie mieszkających w Krakowie istnieje możliwość ubiegania się o refundację części kosztów zakwaterowania i dojazdów.

Rekrutacja trwa od 23 czerwca 2010 r. do 8 lipca 2010 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie www.studia.msap.pl
w zakładce Ekonomia Społeczna - EFS

Informacji na temat rekrutacji udziela także:
Barbara Salwińska
e-mail: barbara.salwinska@uek.krakow.pl
tel./faks 12 293 75 59

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska