Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-03-2011

województwo łódzkie

Punkty Informacyjne Programu Kapitał Ludzki:

Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament ds. PO Kapitał Ludzki - Priorytet VII, Działanie 8.2, Działanie 9.1, 9.2.
ul. Roosevelta 15
90-051 Łódź
tel. 042 663 33 92 (opłata jak za połączenie lokalne)
e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl

Środa: 12.00-14.00:
GG: 6847447
Skype (adres): informacje_pokl.lodzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Priorytet VI, Priorytet VIII, Priorytet IX
ul. Wólczańska 49, pok. 1.03 i 1.04
90-608 Łódź
tel.: 42 638-91-30
tel./fax: 42 638-91-39
e-mail: pokl@wup.lodz.pl
www.pokl.wup.lodz.pl

 

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego:

Regionalny Ośrodek EFS w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361, Łódź
tel. 42 29 10 317
fax. 42 63 70 586
www.lodz.roefs.pl  
e-mail: info_lodz@roEFS.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Sieradzu
ul. Pułaskiego 5
98-207 Sieradz
tel. 43 656 91 91 - w godz. 8:00-16:00
fax 43 822 17 99
www.sieradz.roefs.pl  
e-mail: Info_sieradz@roEFS.pl

Regionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dąbrowskiego 20
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: 44 647 12 53 - w godz. 8:00 - 16:00
www.piotrkowtrybunalski.roefs.pl  
e-mail: info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl

Informacje na temat Pogramu Kapitał Ludzki można również uzyskać w Sieci Punktów Informacyjnych

Powrót 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska