Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Wyszukiwarka do listy dokumentów

Plan działań


Zobacz więcej

Interpretacje Instytucji Zarządzającej

Oficjalne stanowiska bądź interpretacje do zapisów dokumentów regulujących realizację Programu Kapitał Ludzki, które są problematyczne albo wymagają doprecyzowania.

Zobacz więcej

Zobacz również: 
Dokumenty archiwalne

RSS

Dokumenty

Dokumenty to zbiór aktów prawnych, dokumentów programowych, uszczegółowień i wytycznych.

strona:12...2idź do:  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Pobierz plik (wersja polska) (3,29 MB) 

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 lipca 2014 r.

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,21 MB)
System Realizacji Programu Kapitał Ludzki
System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucję Zarządzającą PO KL i jego celem jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Kapitał Ludzki, obowiązujących Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Pośredniczące II Stopnia oraz beneficjentów systemowych.
Na system realizacji Programu Kapitał Ludzki składają się następujące dokumenty:
1. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,48 MB)
2. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 - wersja obowiązująca od 5 grudnia 2013 r.
pobierz plik (1,73 MB) 

3. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. 

Pobierz plik (665 KB) Plik w formacie PDF
4. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. (wersja 8.7.0)

Pobierz plik (4,82 MB) 
5. Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 października 2014 r.

Pobierz plik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,06MB) 
6. Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca

Pobierz plik (7,07 MB) Plik w formacie PDF
Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL:
 
Informacja kwartalna z realizacji PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (170 KB) 

Pobierz plik (50 KB) Pobierz plik
Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu/Priorytetów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (220 KB) 
Załączniki do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Pobierz plik Pobierz plik (299 KB) 
Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (56 KB) 
Sprawozdanie/korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (934 KB) 
Załączniki do sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - wersja obowiązująca

Pobierz plik (248 KB) Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie
Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Pobierz plik (61 KB) 
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność - wersja obowiązująca

Pobierz plik (203 KB) Pobierz plik  
Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Pobierz plik (1,49 MB)  
7. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Pobierz plik (450 KB) Plik w formacie PDF 
8. Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.
Pobierz plik (848 KB) Plik w formacie PDF
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska