Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-02-2011

Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, 2009

Celem badania jest szczegółowa analiza struktury podmiotów gospodarczych w województwie świętokrzyskim, wraz z oceną jego potencjału gospodarczego, na tle pozostałych regionów. Badanie realizowano w trzech następujących obszarach:

  • ogólna charakterystyka podmiotów gospodarczych,
  • analiza przestrzenna struktury podmiotów gospodarczych,
  • ocena potencjału gospodarczego regionu świętokrzyskiego na tle innych województw.

Karta informacyjna badania

Tytuł badania

Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, 2009

Podmiot zlecający badanie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej
Wykonawca badania    

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Obszar badania     Priorytet: VIII Działanie: 8.2 Poddziałanie: 8.2.2
Czas realizacji badania      Data rozpoczęcia: 1 września 2008 r. Data zakończenia: 30 marca 2009 r.
Kwota badania     57 760,00 złotych
Główny cel badania    

Celem badania jest szczegółowa analiza struktury podmiotów gospodarczych w województwie świętokrzyskim, wraz z oceną jego potencjału gospodarczego, na tle pozostałych regionów. Badanie realizowano w trzech następujących obszarach:

  • ogólna charakterystyka podmiotów gospodarczych,
  • analiza przestrzenna struktury podmiotów gospodarczych,
  • ocena potencjału gospodarczego regionu świętokrzyskiego na tle innych województw.
 Uwagi    

 

 

Pobierz plik:

 

Powrót do listy projektów

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska